حواله یورو:

حواله بانکی یورو یا حواله سوئیفت یکی از مطمئن ترین روش های انتقال پول در دنیا می باشد. در این روش فرستنده مبلغ را به حساب بانکی فرد یا شرکت گیرنده در کشور های متصل به شبکه بین المللی سوئیفت به صورت الکترونیکی منتقل می نماید، این روش انتقال همانند انتقال حساب به حساب داخلی می باشد با این تفاوت که انتقال پول طی ۱ تا ۳ روز کاری صورت می گیرد. و کارمزدی حدود ۲۰ تا ۳۰ واحد وجه ارسالی توسط بانک دریافت می گردد، برای ارسال پول از طریق شبکه سوئیفت داشتن شماره حساب بانکی(IBAN) فرد گیرنده به همراه کد سوئیفت (BIC) ضروری می باشد. همچنین نام شخص صاحب حساب به همراه اسم کامل بانک و کشور مقصد ضروری می باشد، اطلاعاتی همچون آدرس بانک، آدرس سکونت فرد گیرنده و شماره تماس گیرنده نیز در صورت وجود بصورت اطلاعات تکمیلی توسط بانک دریافت می گردد، خدمات ارزی مفتخر است که با قیمت کاملا رقابتی به سراسر بانکهای اروپایی حواله ارسال کند.