آزمون GRE

مخفف Graduate Records Examination می باشد که گرفتن نمره بالا در این آزمون برای گرفتن پذیرش از برخی دانشگاه های آمریکا و دانشگاه های انگلیسی زبان در سراسر جهان الزامی است . در این آزمون توانایی ها ، معلومات شما درزمینه سیاسی ، قدرت استنتاج و درک متون عمومی ارزیابی می شود.
این آزمون در حال حاضر به صورت کاغذی ( Paper Based) و کامپیوتری (Computer Based) برگزار می شود.

انواع آزمون GRE

این آزمون در دو سطح عمومی و تخصصی برگزار می شود:
عمومی GRE General: این آزمون حالت عمومی دارد و برای پذیرش در اکثر دانشگاه ها و شرکت های معتبر استفاده می شود.
تخصصی GRE Subject: این آزمون تنها در یکی از سه شرایط زیر مورد استفاده قرار می گیرد.
برای پذیرش در دانشگاه ها و موسسات سطح بالا
برای آن دسته از دانشجویانی که دروس اختصاصی دانشگاه خود را با نمره پایین گذرانده اند.
دانشجویانی که می خواهند در رشته های بیوشیمی ، شیمی ، ادبیات ، انگلیسی ، ریاضی ، فیزیک و روان شناسی ادامه تحصیل دهند.

مهارت هایی که در آزمون GRE مورد ارزیابی قرار می گیرد:‌

درک زبانی (verbal) و دایره لغات که با سوالاتی در زمینه مترادف و متضاد کلمات ارزیابی می شود.
دانش محاسباتی و ریاضی در حد ابتدایی که با سوالات کمی (quantitive) و ریاضی سنجیده می شود.
تحلیل (analytic) که با تحلیلی که در مورد موضوع داده شده می نویسید ارزیابی می شود.